E-fuels een schone en veilige brandstof voor Mobiel Erfgoed.

1. De Overheid stimuleert milieuvriendelijker rijden, maar kiest vooral voor elektrisch rijden. Terwijl dat problemen oplevert en er alternatieven zijn. Een elektrische auto stoot geen broeikasgassen en stikstofdioxide uit. Daarom stimuleert de overheid elektrisch rijden. Maar is dat elektrisch rijden wel zo schoon? Ook een elektrische auto stoot CO2 uit….

Meer..