RDW FEHAC en ons Mobiel Zundapp Erfgoed

Op de website en in het clubblad ZVC Magazine van de Zündapp Veteranen Club verscheen onlangs onderstaand artikel.

1. Het NRME.

De ontwikkeling van het NRME (het Nationaal Register Mobiel Erfgoed) is een onderwerp waarvoor grote aandacht is. Het gaat om de belangenbehartiging van eigenaren van “Oldtimer” voertuigen in het algemeen en namens de ZVC van onze Zündapp motoren, bromfietsen en auto’s in relatie tot dit NRME. Fehac 2023
Alle aandacht binnen de RDW organisatie, Fehac, oldtimer verenigingen én dus ook bij de ZVC gaat momenteel uit naar de Erfgoedwet 2016. De Erfgoedwet 2016 is een Nederlandse wet gericht op de bescherming van erfgoed van nationaal belang.
Een begrip als “Monumentenzorg” is vrijwel bij iedereen bekend, maar met deze Erfgoedwet is ook het “mobiel erfgoed” betrokken; o.a. onze Zündapps dus.
Bij het mobiel erfgoed kennen we in Europees verband een leeftijdsgrens van dertig jaar. In het algemeen geldt dat dertig jaar na eerste toelating van het voertuig er sprake is van een oldtimer en bepaalde faciliteiten en regelgeving gelden.
Enerzijds om dat erfgoed te bewaren, te behoeden en in stand te houden en daartegenover kunnen dan tegemoetkomingen (fiscaal of mobiele vrijheden bijvoorbeeld) gelden. Om dat praktisch te kunnen regelen worden erfgoed objecten “benoemd en vastgesteld”. Denk nog maar even aan die Monumentenlijst.
Het erfgoed dient dus geregistreerd te worden en bij vliegtuigen, treinen en vaartuigen is dat nog redelijk in de praktijk te doen.

2. Het Erfgoedvinkje.

Maar aangezien nu ook auto’s, motoren en bromfietsen in beeld komen is men toch wel wat geschrokken, want hoe gaan we dat doen?
Het Ministerie Onderwijs Cultuur en Wetenschap, waar de uitvoering van de Erfgoedwet ondergebracht is, was zo verstandig om de Fehac te raadplegen met betrekking tot dit vraagstuk. Dit heeft geleid tot het praktische idee van het “erfgoed vinkje”; zet bij elk in het kentekenregister vermeld voertuig, zodra de datum eerste toelating dertig jaar geleden is een ‘vinkje’.”
Ons mobiel erfgoed 2023Dan is daarmee de erfgoed status toegekend.
Wanneer dan dat register op tafel komt en men zich er enigszins in verdiept, valt het op dat de vermelding van de Zündapp voertuig- en modelbenamingen nogal een bonte verzameling termen en begrippen is. Kijk maar op de ZVC website waar het actuele RDW kentekenregister staat per 8 november met uitsluitend alle 30.765 Zündapps in Nederland op kenteken.
Het zou mooi zijn wanneer daar eens wat eenduidigheid in aangebracht kon worden.
Geen wonder dat de Fehac gelukkig uitgenodigd werd om dat dan maar eens onderhanden te nemen. En de Fehac nam op haar beurt weer contact op met haar leden, in dit geval de ZVC voor de momenteel ruim 30.765 Zündapps in het kentekenregister.
En elke week wordt er een of meerdere Zündapps gekeurd voor een kenteken, dus dat aantal neemt iedere week toe.

3. Vervuiling kentekenregister van de RDW.

Het kentekenregister van de RDW was namelijk “vervuild” door onjuiste en onvolledige Zündapp naamgegevens, die ooit handmatig waren ingevuld. Zie de bijgaande foto.
Het huidige kentekenregister is de basis voor het NRME, daarom moest het zo goed mogelijk, en binnen redelijke termijn, fijngeregeld of geschoond worden.
Enkele ervaren ZVC’ers hebben zich er over gebogen en na enkele weken kon er een schoner bestand worden opgeleverd aan de Fehac. Onjuiste Zundapp benamingen in RDW kentekenregister.
Storende fouten in de Handelsbenaming als “Nonna” ipv van “Norma”, “Normal” ipv van “Norma”, “Scooter” ipv “Bella”, “K750” ipv “KS750”, “KR50” ipv “KS50”, “Roler50” ipv “Roller50”, om maar een paar voorbeelden te noemen, zijn er door de ZVC zo goed als mogelijk allemaal uitgehaald.
Uit de reacties via de Fehac valt op dit moment op te maken dat:

  • De informatie op de kentekencard blijft ongewijzigd.
  • Het modelnummer/type, zoals bijvoorbeeld 429, 517, 529, 537 etc., blijft ongewijzigd.
  • Positief is ook dat het nieuwe register overweg kan met speciale tekens, dit is voor de Ü (de Ü van ons merk) goed nieuws en dus geen merkvreemde afleidingen meer zoals zuendapp of zundapp (zonder trema/deelteken boven de u).

We gaan het straks zien als het eerste prototype van het nieuwe NRME gepresenteerd wordt. Volg deze website voor de ontwikkelingen of die van de Zündapp Veteranen Club.