E-fuel is toekomstige oldtimerbrandstof.

Olie en gas zijn fossiele brandstoffen. Deze stoffen zijn miljoenen jaren geleden gevormd. Ze worden niet vernieuwd en zullen dus op enig moment ‘op’ zijn.
Als er geen olie en gas meer in winbare hoeveelheden uit de grond komt, zal er voor verbrandingsmotoren naar een andere brandstof moeten worden omgekeken. Dat is niet alleen een probleem voor mobiel erfgoed. Denk ook eens aan vliegtuigen, zeeschepen en zware vrachtwagens, die ook niet zomaar aan het stopcontact kunnen worden opgeladen. Fossielvrij rijden betekent fors inzetten op de ontwikkeling van innovatieve e-fuel.

routekaart waterstof

Al eerder synthetische benzine.

In het verleden is al geprobeerd om synthetische benzine te maken uit steenkool of bruinkool. Dat gebeurde in Duitsland in de Tweede Wereldoorlog, maar ook in Zuid-Afrika tijdens het apartheidsregime. Naar beide landen werd toen geen olie geëxporteerd. Om zelfvoorzienend te zijn qua brandstof werd voor de thuismarkt en de strijdkrachten synthetische benzine gemaakt. Op die manier uit steenkool brandstof maken, is nu volstrekt achterhaald. Er wordt nu ingezet op fossielvrije brandstoffen met uit de lucht afgevangen CO2 en waterstof als belangrijkste grondstoffen.

Eerste bio vliegtuig

E-fuel is al meer dan een experiment.

Voor e-fuel bestaat geen mooi kort Nederlands woord. De e is van elektriciteit en e-fuel is een innovatieve, met behulp van veel duurzaam opgewekte elektriciteit gemaakte fossielvrije brandstof op basis van CO2 en waterstof.
Technisch is het al mogelijk om op kleine schaal e-fuel te maken. Het proces moet echter nog veel efficiënter worden om behoorlijke hoeveelheden e-fuel tegen een redelijke prijs te produceren. Het fabriceren van e-fuel vergt veel elektriciteit en gebeurt onder hoge druk.
In verschillende laboratoria en proeffabrieken wordt hard gewerkt aan het optimaliseren van het productieproces. Bij Rotterdam Airport staat zelfs al een proefinstallatie. Verwacht wordt dat binnen tien jaar e-fuel als vervanger voor kerosine, benzine en diesel op de markt is.

Bronnen:

www.fehac.nl 2020
www.rijksoverheid.nl