Mobiel Erfgoed

Mobiel erfgoed is de overkoepelende term voor alle voertuigen in Nederland die bewaard en beheerd worden, omdat ze erfgoedwaarde hebben.
Het grootste deel van het mobiel erfgoed bestaat uit auto’s, bussen, motorfietsen en brommers. Maar er zijn ook historische vaartuigen, treinen, trams en vliegtuigen. Het meeste erfgoed is particulier bezit van stichtingen, verenigingen of privé-eigenaren.

Alle oldtimer bromfietsen zijn Mobiel Erfgoed.

Onze Zündapps, Kreidlers, Sparta’s, Berini’s, RAP, s etc. zijn met ingang van de kenteken conversie van begin januari 2018 allemaal officieel oldtimer geworden. Een andere benaming die je wel hoort is klassieke bromfiets. Tegelijk zijn zij ook Mobiel Erfgoed geworden.

Het Mobiel Erfgoed is een verzameling objecten uit het verleden die wij willen bewaren, omdat ze mooi en kenmerkend zijn voor onze Nederlandse geschiedenis. Geen oldtimer bromfiets eigenaar zal iets anders beweren.kreidler bromfiets
In Nederland is begin 2004 het Mobiel Erfgoed gepresenteerd als verzameling van objecten die gebruikt zijn voor vervoer van personen en/of personen in Nederland.
De minister van Infrastructuur en Waterstaat (destijds Ministerie van OCW ) stelde daarvoor in het kader van de Cultuurnota 2001 – 2004 ook financiële middelen beschikbaar, evenals het Mondriaan Fonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds.
Hiertoe hebben de 4 grote koepelorganisaties van Water, Lucht, Rail en Weg gezamenlijk de stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN) opgericht.

Hoeders van Mobiel Erfgoed.

Oldtimer bromfiets eigenaren zijn eigenlijk hoeders van ons Mobiel Erfgoed, want wij beheren en verzorgen onze bromfietsen voor de toekomst. Je wilt hem liever niet oproken, maar later wellicht verkopen aan een andere liefhebber. Zo wordt het Erfgoed doorgegeven aan latere generaties.

De Mobiele Collectie Nederland (MCN) heeft een site gemaakt waar alle oldtimers gepresenteerd kunnen worden. Dat is het Nationaal Register Mobiel Erfgoed ofwel het NRME.
Dit NRME dient meerdere doelen:

  •  Exposeren van de stukken uit de collectie;
  •  Overzicht van al het mobiele erfgoed, het is onze catalogus;
  •  Onderbouwing van onze positie als Mobiel Erfgoed (niet onbelangrijk, want dan blijft het Mobiel Erfgoed).
  • Het register is de verzameling van al het mobiele erfgoed.
  • In het register staan dus zowel historische schepen als oude vliegtuigen, oude treinen en oldtimer voertuigen.

Zo vind je er:

  • Een Fokker D-XXI
  • Een Rotterdamse Parlevinker
  • De Gouden Koets
  • Maar ook een Toyota Corolla E1 uit 1970
Parlevinker

Rotterdamse Parlevinker

Op dit moment staan er (anno 2018) slechts 5 bromfietsen in het NRME. De Sparta bromfietsclub heeft er enkele in staan en kort geleden zijn er enkele Zündapps in opgenomen. (Groeneoldtimer: dit is de situatie 2018. Inmiddels is er momenteel in 2023 een Erfgoedregister 2.0 in ontwikkeling. Zie nieuw bericht)

Over de privacy:
• Er komen geen persoonsgegevens in het NRME.
• Er komen geen kentekens in het NRME.

Er moet echter nog meer werk verzet worden om alle modellen en types van Zündapp te laten opnemen in het NRME.
Belangrijk argument is dat de wetgever de objecten in het NRME kan ontzien bij belastingverplichtingen en mogelijke aanvullende technische eisen, zoals APK, opgelegd door de Europese Unie. De Fehac maakt zich hier ook sterk voor.

*Enkele passages in de tekst komen uit de NMRE presentatie van de Fehac.