Zwitserse CO_2 wet aangenomen

Onderwerp : Ingezonden brief

Datum: 11 april 2024


FEHAC blij verrast door nieuwe Zwitserse CO2 wet. E-fuels zijn belangrijk voor halen CO2 doelen

De FEHAC, de Federatie van Historische Automobiel- en Motorfietsclubs, is blij verrast door de nieuwe Zwitserse CO2 wet.

Op 15 maart 2024 heeft het Zwitserse parlement deze nieuwe CO2-wet aangenomen Voor de volledige tekst ga naar https://www.fehac.nl/wp-content/uploads/PDF/SN-D.pdf.

Deze wet stelt auto’s met verbrandingsmotoren gelijk aan “ZeroTailpipeEmissionVehicles” bij het berekenen van de CO2-uitstoot indien deze auto’s op hernieuwbare brandstoffen (E-fuels) rijden.

Als een voertuig wordt geïmporteerd waarbij evenveel hernieuwbare brandstof op de markt wordt gebracht als het voertuig tijdens zijn levensduur verbruikt, dan kan dit voertuig in de berekening worden opgenomen met 0 g CO2/km. Zwitserland breekt hiermee met de logica van de EU, waar alleen rekening wordt gehouden met de uitlaatemissies van voertuigen, ongeacht de gebruikte aandrijfenergie. Zwitserland kan en wil zich zulke ingewikkelde regels niet veroorloven en richt zich liever op echte maatregelen om de uitstoot tegen 2030 te halveren.

De FEHAC is het volkomen eens met Zwitserland en stimuleert al geruime tijd de ontwikkeling en het gebruik van hernieuwbare e-fuels. Deze brandstoffen voldoen aan alle milieu-eisen en zijn niet alleen geschikt voor nieuwe auto’s, maar ook voor klassiekers. Het mobiele erfgoed kan door het gebruik van E-fuels schoon de weg op.

Daarom pleit de FEHAC ervoor dat ook in Nederland de starheid om uitsluitend over te gaan op elektrisch vervoer wordt versoepeld en de inzet van fossielvrije synthetische brandstoffen als schoon alternatief wordt gestimuleerd.

Auto’s, vrachtauto’s en ook mobiel erfgoed, kunnen hier zonder problemen op rijden. Daardoor kan het huidige wagenpark veel langer mee, terwijl CO2 doelstellingen toch worden gehaald. Ook dat is duurzaam! En de prijs van de brandstoffen? Die gaat naar een normale literprijs als er voldoende geproduceerd wordt. Het is nu aan de regering om dit alternatief te omarmen en van de oliemaatschappijen te eisen dat zij overgaan op de productie van e-fuels. Neem een voorbeeld aan Zwitserland.

Stefan Hulman, voorzitter FEHAC

Voor nadere informatie:
Stefan Hulman, voorzitter Bert Pronk, public affairs
T 06-24303291 T 06-36592745
E
voorzitter@fehac.nl E public-affairs@fehac.nl